این خدمت در راستای جلوگیری از سیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری به فرمانداری ویژه گنبد کاووس ایجاد گردیده است.

همراهان گرامی با توجه به اینکه ثبت نام شما بر اساس کدملی فقط یکبار صورت می پذیرد ،دقت نمایید تا اطلاعات وارد شده بصورت دقیق و واقعی تکمیل گردد.